2022.7.1 - imieniny: Haliny, Mariana, Teobalda


UWAGA ! BURZE Z GRADEM!

IMGW-PIB OSTRZEGA: burze z gradem/2  od 13:00 do 22:00 dnia 01.07.2022r., deszcz do 50 mm, grad oraz porywy wiatru do 110 km/h.
 
UWAGA ! UPAŁ ! 
IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2  od 12:00  dnia 30.06.2022r. do 20:00 dnia 01.07.2022r. temperatura maksymalna 34 °C, lokalnie 35 °C.Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 47/771-81-10 lub alarmowy 112, a  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 62 721 50 01, wew. 21, fax  62 721 52 43), w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta tel. dyżurny 784 095 396.

Ogłoszenie o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego

2022-05-10

na zdjęciu herb Zdun

                                                                                                                                                                             Zduny, 10 maja 2022 r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun
o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert


Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Nr XXXIX.273.2021 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:


„Wspieranie integracji i zagospodarowania wolnego czasu, sportu i zdrowego stylu życia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ich rodzin”


pod nazwą:
Organizacja Grupowego wyjazdu turystyczno-rekreacyjnego
„Integracja bez barier”


Ofertę w dniu 09 maja 2022 r. złożyło Zdunowskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy.
Wartość wnioskowanej dotacji – 2000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych 00/100 złotych.


Ogłoszenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.net.pl. Uwagi, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny (w sekretariacie Urzędu, I piętro) oraz na adres e-mail: zduny@zduny.pl do dnia 17 maja 2022 r.

 

                                                                                                                                                               Burmistrz Zdun
                                                                                                                                                             /-/ Tomasz Chudy

 

Link do złożonej oferty: https://zduny.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=5882&bar_id=2961

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE