2022.5.26 - imieniny: Filipa, Pauliny, EwelinyKOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o.
Zawiadamia, że w dniu 
27.05.2022 r. (piątek)
nastąpi przerwa w dostawie wody
do miejscowości: Baszków, Bestwin, Trzaski, Dziewiąte, Rochy, Ruda
w godzinach 10:00 - 13:00
Powyższe spowodowane jest pracami modernizacyjnymi
na stacji uzdatniania wody.
W związku z powyższym prosimy Mieszkańców
o zabezpieczenie potrzebnej ilości wody na czas trwania prac.
Za utrudnienia przepraszamy.

Konkurs: Dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Zduny w 2022 roku

2022-01-14

na zdjęciu herb Zdun

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 4, § 10 ust. 1 i § 11 uchwały III/9/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu w Gminie Zduny, Burmistrz Zdun ogłasza konkurs wniosków o udzielenie dotacji na „Dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Zduny w roku 2022”.

Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny w terminie 14 dni po ogłoszeniu konkursu wniosków, tj. do dnia 27 stycznia 2022 roku (liczy się data dostarczenia do urzędu).

Na realizację wyżej wymienionego zadania w 2022 roku planuje się przeznaczyć łącznie 72 000,00 zł.

Szczegóły w załącznikach. https://zduny.bip.net.pl/?a=2686

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE