2019.010.14 - imieniny: Liwii, Kaliksta, Alana, Bernarda

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego

2019-06-13

herb Zdun

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                                        Zduny, 13 czerwca 2019 r.
ul. Rynek 2
63-760 Zduny 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun
o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym
z pominięciem otwartego konkursu ofert
 

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz uchwały Nr XLIX/345/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

pod nazwą:

,,Sportowe Lato”

Ofertę złożyło Stowarzyszenie Razem Dla Konarzewa w Konarzewie.

Umowę podpisano 13 czerwca 2019 r.

Wartość udzielonej dotacji – 4700,00 zł, słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100.

 

                                                                                                                                       Burmistrz Zdun 

                                                                                                                                 /-/  mgr Tomasz Chudy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE