2018.07.20 - imieniny: Czesława, Hieronima, Eliasza

Nagroda dla Przedszkola

2017-11-24

Samorząd Województwa Wielkopolskiego docenił proekologiczną akcję przedszkolaków

23 listopada dyrektor Przedszkola Publicznego Kinga Kalak oraz burmistrz Zdun Tomasz Chudy wzięli udział w gali konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pt. Prokulturowe i Proekologiczne działania w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

Projekt edukacji ekologicznej dla dzieci przedszkolnych Przedszkola Publicznego w Zdunach pt. W zdrowym ciele, zdrowy duch uzyskał jedną z najwyższych punktacji w konkursie i uzyskał nagrodę w wysokości 10.000 zł.

Nagrodę i okolicznościowy dyplom przekazała zdunowskim samorządowcom członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska.

Na co zostanie wykorzystana otrzymana nagroda? -Dla dobra naszych dzieci- bez wahania odpowiada dyrektor Kinga Kalak.

Serdecznie gratulujemy!

Poniżej założenia projektu Przedszkola Publicznego w Zdunach:

Projekt edukacji ekologicznej dla dzieci przedszkolnych „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

 

Projekt jest adresowany dla dzieci w wieku przedszkolnym z Publicznego Przedszkola w Zdunach oraz rodziców i społeczności lokalnej.

Umiejętności i nawyki związane ze zdrowym stylem życia oraz działania proekologiczne  kształtują się we wczesnym okresie życia, gdyż wtedy psychika dziecka jest wrażliwa na oddziaływanie otoczenia. Później trudno to zmienić, dlatego nabyte w tym wieku umiejętności, nawyki i postawy zachowane zostaną na dalsze lata życia. 
Celem tego projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie edukacji proekologicznej  prozdrowotnej wynikającej z podstawy programowej wychowania przedszkolnego  o nowe wiadomości i umiejętności, dostosowanie przekazywanych treści do możliwości dzieci  i wzbudzanie zainteresowania tematem poprzez stosowanie różnych metod aktywizujących. Opracowany projekt zachęca dzieci do dbania o własne zdrowie w zakresie higieny osobistej, wdraża do prawidłowego odżywiania się, pobudza aktywność fizyczną oraz uczy ochrony środowiska poprzez działanie proekologiczne.

 Główne cele projektu :

 • Propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się
 • Zachęcanie do aktywności fizycznej
 • Popularyzowanie w środowisku przedszkolnym, rodzinnym i społecznym  zdrowego stylu życia oraz działań proekologicznych

Projekt to propozycje działań: spotkań z ciekawymi  osobami, eksperymentów, obserwacji, doświadczeń ,  wystaw prac plastycznych  , zajęć gimnastyczno-ruchowych ,   zabaw muzyczno-ruchowych, inscenizacji.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie zainteresowań proekologicznych
 • rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i rozwojem;
 • wdrażanie do dbania o zdrowie własne i innych;
 • stymulowanie rozwoju różnych narządów i układów;
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu;
 • wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa;
 • kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru;
 • wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie;
 • wdrażanie do czynnego wypoczynku;

 

Metody pracy:

 • Podające
 • Problemowe
 • Praktycznego działania
 • Poszukujące
 • Ekspresyjne
 • Percepcyjne
 • Aktywizujące- pantomima , pedagogika zabawy

 

Tematyka projektu:

 • SMOG – happening ulicami miasta nawołujący do walki ze Smogiem
 • „CZY TO PIĄTEK CZY TO ŚRODA CZYSTA WODA SIŁ CI DODA ”- zajęcie z przedstawicielem firmy  Rosmosis  na temat zanieczyszczeń wody i wynikających zagrożeń dla życia ludzi i  zwierząt .
 • SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO- zajęcia z uczniami szkoły gastronomicznej. Wspólne przygotowywanie zdrowych przekąsek .
 • RUCH TO ZDROWIE- zajęcia gimnastyczne prowadzone przez nauczyciela W-F na boisku przedszkolnym z wykorzystaniem przyboru gimnastycznego.
 • ŻEBY ZDROWO ŻYĆ TRZEBA ZDROWYM BYĆ- spotkanie z trenerami CROSFIT, zajęcia gimnastyczno-wyczynowe w małych grupach.
 • SPOTKANIE Z WIOSNĄ - PIERWSZY RAJD PIESZY PRZEDSZKOLAKÓW- organizowany przez członków PTTK .
 • DZIEŃ ZIEMI- spotkanie integracyjne podsumowujące projekt, INSCENIZACJA OPOWIADANIA „BIEG Z PRZESZKODAMI” w wykonaniu nauczycielek , prezentacja prac plastycznych- wystawa w Bibliotece Publicznej oraz w holu przedszkola oraz  prezentacja wierszy, piosenek promujących zdrowy tryb życia i działania proekologiczne.

 

Projekt zawiera treści kształcenia wynikające z :

 • Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Programu wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole”
 • Programu profilaktyki – blok tematyczny „Chrońmy naszą planetę”

 

Ewaluacja projektu- spotkanie integracyjne pt. „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”- prezentacja dorobku artystycznego oraz wystawa prac plastycznych, materiałów zgromadzonych podczas zajęć wystawy w  Bibliotece Publicznej w Zdunach oraz w holu przedszkola , Spotkanie z wiosną- pieszy rajd  organizowany przez członków  PTTK, happening ulicami miasta nawołujący do walki ze Smogiem, współpraca z partnerami.

 

Partnerzy Projektu:

 

Zespół Szkół w Zdunach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach

Biblioteka Publiczna w Zdunach

Gmina Zduny

Zdunowski Ośrodek Kultury w Zdunach

Stowarzyszenie LABB

Rosmosis

Rada rodziców przy Publicznym Przedszkolu Zdunach

PTTK w Zdunach

 

I  SMOG- happening ulicami miasta

Cel:

Rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia, walka ze Smogiem.

 

Cele szczegółowe: dziecko:  

 • rozumie symbolikę graficzną określającą pozytywną i negatywną działalność człowieka,
 • potrafi dostrzec związki przyczynowo-skutkowe i wyciągnąć wnioski,
 • potrafi przestrzegać ustalonych zasad oraz sformułować nowe na podstawie zdobytych wiadomości,
 • rozumie potrzebę wielostronnej ochrony przyrody,

 wie, jakie znaczenie ma dla życia czyste powietrze,

 • uświadamia sobie znaczenie i szkodliwość niektórych działań ludzi dla życia wszystkich organizmów w otoczeniu,
 • staje się aktywny w działaniach mających na celu zmianę zachowań dzieci i dorosłych oraz zdobyciu pozytywnych nawyków proekologicznych,
 • wie, w jaki sposób można zamanifestować swoje przekonania,
 • rozwija aktywność społeczną, twórczą oraz wyobraźnię.

 

Metody:

 • słowna czynna oglądowa
 • zadań stawianych dziecku
 • ekspresyjna

Formy:

 • zespołowa
 •  zbiorowa

 

DODATKOWE ZABAWY REALIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELA W ODDZIALE:

 1. „Świat powietrza"- rozmowa kierowana, burza i zabawy badawcze  związane z powietrzem.
 • Czy można zobaczyć powietrze?
 • Skąd wiemy, że ono jest wokół nas?
 • Czy powietrze jest potrzebne ludziom, zwierzętom i roślinom ?
 1. Zabawa ruchowa: „Zróbmy wiatr - poczujmy powietrze" zabawy badawcze z powietrzem
 2. Cały świat potrzebuje tlenu - segregacja obrazków przedstawiających producentów i konsumentów tlenu.
 3. „ Nasze „fabryki powietrza do oddychania" - doświadczenie z wodorostem i wodą mineralną.
 4. SMOG W NASZYM MIEŚCIE- wykonanie grupowego plakatu na heppening ulicami miasta.

 Podsumowaniem działań: HEPPENING ULICAMI MIASTA- nawołujący do walki ze Smogiem

 

 

II  SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO- zajęcia z uczniami Szkoły Ponadgimnazjalnej- przygotowywanie zdrowych przekąsek

 

 

Cele

 • promowanie zdrowego stylu życia, wdrażanie zasad prawidłowego żywienia;
 • budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych (zgodne funkcjonowanie w zabawie oraz sytuacjach zadaniowych, uważne słuchanie innych, stosowanie zwrotów grzecznościowych);
 • kształtowanie czynności samoobsługowych oraz nawyków higienicznych;
 • rozwijanie sprawności manualnych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • zacieśnianie więzi emocjonalnych przedszkole – środowisko podczas wspólnych działań;

Metody:

 • Podające: rozmowa, objaśnienia
 • Poszukujące: burza mózgów
 • Ekspresyjne: zabawy ruchowe, metoda żywego słowa
 • Praktyczne: zadania stawiane dziecku


Formy organizacyjne:

 • indywidualna
 • zbiorowa
 • zespołowa

DODATKOWE ZABAWY REALIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELA W ODDZIALE:


 1. Rymowanka
  Gdy się dzieci chcą przywitać 
  to „dzień dobry” mówią wszystkim.
  Uśmiech miły posyłają,
  jedną rączką pomachają.

  2. „Taniec z przyjacielem” – zabawa integracyjna ze śpiewem
  Witam dziś w przedszkolu wszystkich (podawanie ręki partnerowi)
  wspólnie pobawimy się (ukłon)
  jesteś moim przyjacielem (wskazywanie rękami partnera)
  więc razem z Tobą dziś (rytmiczne klaskanie w dłonie)
  zatańczyć właśnie chcę.
  Ref: Dzień dobry, witam Was (poruszanie się w małych kółeczkach)
  jest Ola, jest też Jaś,
  witamy Panie nasze miłe,
  już zabawy czas.

  Podczas wersji instrumentalnej tworzenie koła wiązanego oraz poruszanie się zgodnie z muzyką.

  3. Inscenizacja wiersza M. Golc „W czym chowają się witaminki”
  Nauczyciel recytuje wiersz, inscenizując go sylwetami bohaterów utworu (marchewka, jabłko, lizak, sałata, biały ser).

  Marchewka, lizak, jabłko, sałata i serek biały
  głośno ze sobą rozmawiały:
  - Jestem marchewka pomarańczowa,
  dużo witamin we mnie się chowa.
  - A ja – jabłuszko – czerwone całe.
  Sok będzie ze mnie wręcz doskonały.
  Wnet serek biały zaczął przemowę:
  - Ze mnie są dania pyszne i zdrowe.
  Jestem w pierogach, w kluskach być mogę,
  razem z rzodkiewką jestem twarogiem.
  Na to sałata rzecze nieskromnie:
  - Lecz pamiętajcie także i o mnie.
  Ja na kanapce pięknie wyglądam
  i spod śmietany czasem spoglądam.
  Chrupcie sałatkę więc, drogie dzieci,
  bo z nią smakuje lepiej kotlecik.
  A słodki lizak tak się odzywa:
  - Moja minka jest niezbyt szczęśliwa.

Bo chociaż jestem tak kolorowy,
to każdy mówi: „Nie jesteś zdrowy”.
Bo od lizaków i od słodyczy dziur w ząbkach dzieci nikt nie policzy.

4. Rozmowa z dziećmi.

 • Kto rozmawiał ze sobą?
 • Dlaczego powinniśmy jeść marchewkę?
 • Co można przygotować z jabłek?
 • Jakie dania można przygotować z białego sera?
 • Dlaczego lizak miał smutną minę?
 • Co dzieje się z ząbkami, gdy zjadamy za dużo słodyczy?
 1. „Gimnastyka” – zabawa ruchowa ze śpiewem
  Każde dziecko wszystkim powie
  aby silnym, sprawnym być
  trzeba ćwiczyć – ruch to zdrowie
  Gimnastyka to zabawa
  sport i ruch to dobra sprawa
  ręce w górę, w przód i w bok
  skłon do przodu, przysiad, skok
  Głowa, ramiona, kolana palce, kolana, palce, kolana, palce
  Głowa, ramiona, kolana, palce uszy, usta, oczy nos.

  6.„Jak przygotować zdrową kanapkę, przekąskę czy sałatkę: burza mózgów

  7. Odnajdywanie swojego miejsca przy stole oznaczonego wizytówką z imieniem dziecka.


Podsumowanie działań : przygotowanie zdrowych przekąsek przy pomocy uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej.

 

III  RUCH TO ZDROWIE- zajęcia gimnastyczne prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego  prowadzone na boisku przedszkolnym z wykorzystaniem przyboru gimnastycznego

Cel główny: - zapoznanie z rolą aktywności ruchowej w życiu człowieka

 

Cele operacyjne:

 • dz. podejmuje omówione zadania
 • dz. potrafi porównać ze sobą dwa obrazki
 • dz. potrafi współpracować w parze
 •  dz. aktywnie uczestniczy w zajęciach
 • dz. słucha cierpliwie i z uwagą tego, co koledzy mają do powiedzenia
 • dz. respektuje wspólnie ustalone zasady obowiązujące w zabawach i grach zespołowych, stosuje się do reguł gry
 • dz. akceptuje porażkę bez przerywania gry, wykonując czynności do końca

 

 

Metody:

 • podająca: rozmowa, objaśnienia
 •  praktycznego działania

Formy:

 • Zbiorowa
 • Zespołowa
 • indywidualna

 

 

Przebieg zajęcia z nauczycielką Zespołu Szkół w Zdunach

 

CZĘŚĆ  ZAJĘCIA ZADANIA

CZAS / ILOŚĆ  POWTÓRZEŃ

SPOSÓB REALIZACJI

UWAGI

Część wstępna

Czynności organizacyjno- porządkowe

 

Zabawa ożywiająca „samochody”

 

Część główna

Ćwiczenia wzmacniające RR, NN oraz T.

Rozdanie przyborów dzieciom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zabawa „ kangury”

 

 

 

 

część końcowa

 

5 min

 

 

 

 

 

 

 

 

1 min

 

 

 

 

 

 

20 min

 

5 x

 

 

 

5x

 

 

5x

 

 

10x

 

10x

 

10x

 

 

10x

 

 

 

5x

 

 

10x

 

 

10 sek.

 

 

1 min

 

 

2min

 

1min

Przywitanie, krótka pogadanka o codziennej gimnastyce w domu z dostępnymi przyborami

Podanie celów zajęć i rozmowa o bezpieczeństwie.

 

Uczniowie biegają po całej sali /boisku naśladując odgłosy aut

 

Ćwiczenia z przyborami

·głębokie wdechy i wydechy

·ćwiczenia przygotowujące- łapanie gwiazdek na niebie, krążenia kolan w P i L stronę i krążenia stóp

·podrzut woreczka nad głową, chwyt oburącz

·podawanie przyborów przed klatką piersiową z PR do LR i na odwrót

·jw nad głową

·jw za plecami

·podanie przyborów z ręki do ręki dookoła tułowia,

·opad T w przód, przybory zostają na podłożu, wyptost T, ponowny skłon T dzieci zabierają przybory i wyprost T

·krążenia bioder w prawą i lewą stronę trzymając przybory przed sobą

·sprint bokserski- dzieci stoją w lekkim rozkroku RR przed klatką piersiową

·przekładanie przyborów pod kolanami (wysokie unoszenie kolan),

·jak wyżej, tylko pod wyprostowaną nogą w kolanie,

·pajacyki z przenoszeniem przyborów nad głową

·przeskoki nad przyborem

· 

·dzieci trzymają miedzy kolanami przybory i skaczą jak kangury

·ćwiczenia rozciągające

Podziękowanie za aktywność, pożegnanie

Dzieci stoją przodem do N w luźnej rozsypce

 

 

Dzieci obserwują nauczyciela.
Na widok podniesionej czerwonej szarfy zatrzymują się, natomiast widząc zieloną biegają dalej.

Każde dziecko w swoim tempie

 

 

Dzieci ustawione w rozsypce tak by się nie zderzyły

RR wyprostowane

 

 

 

zwrócenie uwagi na nie zginanie kolan, plecy proste

 

 

 

 

 

na przemian raz LN raz PN

 

obunóż , jednonóż

 

 

 

 

 

DODATKOWE ZABAWY REALIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELA W ODDZIALE:

 

 1. Wprowadzenie do zajęć:

Prezentacja edukacyjnego filmu dla dzieci z serii Domowe Przedszkole pt.: „Ruch to zdrowie”. Wypowiedzi dzieci nt. wiadomości zdobytych podczas oglądania filmu.

 

 1. Zabawa ruchowa ”Poranna gimnastyka”

N-el rozmawia z dziećmi nt. wpływu codziennego gimnastykowania się na nasz organizm. Następnie zaprasza dzieci do wspólnej, porannej gimnastyki wg propozycji dzieci.

 

 1. „Co robić, by być zdrowym i żyć aktywnie?”

N-el prezentuje dzieciom dwie ilustracje przedstawiające bierny oraz aktywny styl życia. Dzieci wypowiadają się na ich temat, wskazując równocześnie, który obrazek wg nich prezentuje sytuację mającą pozytywny wpływ na nasz organizm. Ilustracje opatrzone są podpisami:

„Kto za piłką goni, swoje zdrowie chroni”

„Kto je niezdrowo, rusza się mało, ten zaniedbuje umysł i ciało”

 

Dzieci starają się odgadnąć przesłanie powyższych zdań. Następnie generują pomysły
w formie burzy mózgów nt. tego, co może się stać, jeśli nie będziemy uprawiać żadnego sportu.

 

 1. Zabawa logiczna w parach „Rusz głową”

Dzieci dobierają się w pary. Zadaniem każdej z nich jest prawidłowe połączenie ilustracji przedstawiających dyscypliny sportowe do odpowiednich symboli.

 

 1. Zabawa z wierszem „Ruch to zdrowie”

N-el prezentuje dzieciom wiersz pt.: „Ruch to zdrowie”. Dzieci wypowiadają się na jego temat, a następnie próbują go przyswoić:

 

Każde dziecko o tym wie:
Chcesz być zdrowy – ruszaj się!

Czy to chłopiec, czy dziewczynka,

chce być sprawny jak sprężynka.

Ćwiczy całe dnie i ranki,

skacząc stale przez skakanki.

Sport nauczyć może wiele.
Zdrowy duch jest w zdrowym ciele

I pamiętaj zawsze o tym,

kto nie ćwiczy ma kłopoty!

 1. Wyścigi drużynowe

N-el organizuje wewnątrzgrupowe wyścigi drużynowe. Dzieci zostają podzielone na dwa zespoły drogą losowania. Następnie biorą udział w wyścigach, pokonując kolejne konkurencje. Zwycięża drużyna, która zdobędzie większą liczbę punktów (mogą to być zajęcia między grupami- zajęcie koleżeńskie)

 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ:  WYKONANIE PLAKATU „MÓJ SPORTOWIEC.

 

 

IV  ŻEBY ZDROWO ŻYĆ TRZEBA ZDROWYM BYĆ- spotkanie z trenerami CROSFIT ze Stowarzyszenia LAB zajęcia gimnastyczno-wyczynowe w małych grupach

 

Cele ogólne: - wdrażanie do uważnego słuchania i rozmawiania na podany temat, - wdrażanie do różnorodnej aktywności fizycznej, - wzbogacanie słownika czynnego.

Cele szczegółowe:

 • poznawanie form aktywności fizycznej,
 • poznawanie różnych sportów,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się,
 •  rozwijanie aktywności ruchowej dzieci,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów,
 • kształtowanie umiejętności segregowania obiektów ze względu na kolor,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała,
 •  rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał słowny i dźwiękowy.

 

Metody pracy:

 • aktywizująca,
 • słowna,
 • oglądowa,
 • czynna

 Formy pracy:

indywidualna,

zbiorowa.

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

 1. POWITANIE: PRZEDSTAWIENIE CZYM JEST CROSSFIT, NA CZYM POLEGAJĄ ĆWICZENIA I ZAJĘCIA PODCZAS TRENINGU.
 2. ROZGRZEWKA W KOLE:

-KRĄŻENIA RAMION W PRZÓD, W TYŁ (KAŻDĄ RĘKĄ ORAZ OBURĄCZ)

-KRĄŻENIA GŁOWY W PRAWO I W LEWO

-KRĄŻENIA BIODER

-KRĄŻENIA NÓG (KAŻDĄ RĘKĄ ORAZ OBUNÓŻ)

 1. ZABAWA Z TOWARZYSZENIEM MUZYKI- CWAŁ W KOLE
 2. PRZYSIAD I PAJACYK- WYKONYWANIE ĆWICZEŃ W KOLE
 3. PODZIAŁ NA DWIE GRUPY: NIEBIESKĄ I CZERWONĄ- DOBIERANIE SIĘ PARAMI: CZERWONY+ NIEBIESKI
 4. ZŁAP PIŁKĘ- ZABAWA W PARACH, ĆWICZĄCA SZYBKOŚĆ I REFLEKS
 5. LUSTRA- ZABAWA W PARACH, POKAZYWANIE CZĘŚCI CIAŁA NA SYGNAŁ U SIEBIE ORAZ U KOLEGI
 6. WYŚCIGI RZĘDÓW:

-KOTKI- CZWORAKOWANIE PRZODEM

-RACZKI- CZWORAKOWANIE TYŁEM

-SKOKI NA JEDNEJ NODZE

 1. ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE ORAZ ZABAWY NA ZAKOŃCZENIE:

-PRZECIĄGANIE SIĘ KOTKÓW

-DOTYKAMY SWOICH STÓP

-ĆWICZENIA PRZY MUZYCE RELAKSACYJNEJ NA WYCISZENIE

 1. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ- PRZYBIJ PIĄTKĘ- WSPÓLNE PODZIĘKOWANIE SOBIE ZA UDZIAŁ W ĆWICZENIACH- WRĘCZENIE PODZIĘKOWAŃ GOŚCIOM

 

DODATKOWE ZABAWY REALIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELA W ODDZIALE:

„Przywitanie wierszem”. Ilustrowanie treści wiersza ruchem ciała.

Na paluszki się wspinamy .

 W górę rączki wyciągamy.

 Do podłogi dotykamy I ze sobą się witamy.

 Dzień dobry!

 1. „Przywitanie” wg. Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne:
 2. „ Sport” - Wprowadzenie do tematyki zajęć. Wspólne wyjaśnienie pojęcia "sport". Dochodzenie do wniosku, że sport to zdrowie i że warto się ruszać.
 3. "Sport to zdrowie" - Recytacja przez nauczyciela wiersza H. Świąder.

„Tato mówi: "Sport to zdrowie".

A więc Tomek na boisku, Piłkę kopie.

Darek piłkę rzuca w górę,

Leci piłka ponad siatkę

A odrzuca ją Beatka.

 W zimie sanki, łyżwy, narty,

Wszyscy bawią się wspaniale

 I ty kolego pamiętaj, nie leż,

Nie śpij, biegaj stale.

 Baw się z nami na podwórzu,

Tam jest mniej pyłu i kurzu,

Nabierzesz siły i zdrowia,

Możesz się zahartować,

Nie będziesz nigdy chorować”

 

Rozmowa na temat treści wiersza.

 1. „Kolorowe piłki” – segregowanie i liczenie emblematów kolorowych piłek.
 2. "Idziemy na spacerek" - zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej

- według Pedagogiki Zabawy. Rozdanie dzieciom emblematów z piłkami w czterech kolorach (czerwony, żółty, niebieski, zielony)

 1. Podsumowanie zajęć.
 2. Pytania:

- jakie poznaliście sporty?

 - jakie korzyści płyną z uprawiania sportu?

Nauczyciel zachęca dzieci do aktywności fizycznej. Na zakończenie dzieci mogą pokolorować obrazek przedstawiający chłopca gimnastykującego się na świeżym powietrzu.


PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ  PREZENTACJA :PIOSENEK , WIERSZY RYMOWANKI O SPORCIE, ZDROWIU.

 

 

V  „CZY TO PIĄTEK CZY TO ŚRODA CZYSTA WODA SIŁ CI DODA ”- z przedstawiciele firmy ROSMOSIS  na temat zanieczyszczeń wody i wynikających zagrożeń dla życia ludzi i zwierzą

 

Cele:

 • Zebranie i porządkowanie informacji na temat wpływu wody na świat roślin, zwierząt i ludzi.
 • Przekazanie dzieciom wiedzy na temat funkcji i znaczenia wody w organizmie człowieka.
 • Omówienie, w jaki sposób organizm traci wodę i jak należy uzupełniać wodę w organizmie.
 • Zwrócenie uwagi dzieci na wartość zdrowotną wody.
 • Zachęcanie dzieci do picia wody i świadomego wybierania wody zamiast kolorowych napojów gazowanych.

Metody:

 • słowna,
 • oglądowa,
 • czynna

Formy:

 • zbiorowa
 • zespołowa

Przebieg spotkania:

Spotkanie z specjalistą do spraw uzdatniania wody w firmie ROSMOSIS.

 1. Powitanie dzieci i prezentacja multimedialna na temat " Woda i jej zastosowanie w życiu."
 2. Prowadzenie dialogu z dziećmi podczas prezentacji, oraz utrwalenie wiedzy na temat zanieczyszczania wody przez człowieka.
 3. Pokaz doświadczeń takich jak:
 • Elektroliza - za pomocą elektrolizera zaprezentowano wytrącanie się różnych związków różnych soli w wodzie czystej (filtrowanej) oraz wodzie z kranu.
 • Coca Cola i zęby - krótka pogadanka na temat szkodliwości słodkich napojów na nasze zęby oraz zdrowie, a następnie założono doświadczenie podczas którego zanurzono skorupkę jajka w coca - coli. zaproponowano dzieciom obserwację przebiegu eksperymentu ( kilka dni)
 • Trucizna - pokaz gęstego syropu - związku chemicznego , który został po odgotowaniu coca - coli. Uświadomienie dzieciom, że słodkie napoje pite codziennie lub często przez człowieka, a szczególnie przez dzieci robią ogromne spustoszenie w naszym organizmie ( psują sie zęby, trudniej nam się myśli, jesteśmy nadpobudliwi,itp)

Na zakończenie wręczono dzieciom butelkową wodę, aby starały się przestrzegać zdrowego stylu życia.

 

DODATKOWE ZABAWY REALIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELA W ODDZIALE:

 1. Niebieska krepina oraz przybory plastyczne.
 2. Dwie jednakowe miski (pojemniki), 0,5 l wody, naczynie do odmierzania płynu, gąbka.
 3. Cytryna, pomarańcza, naturalny niesłodzony sok np. jabłkowy, plastikowe kubeczki (dla uczniów i nauczyciela), woda niegazowana (ilość – w zależności od liczby dzieci w klasie, tyle, aby każde dziecko mogło spróbować każdej wody smakowej), 3 naczynia do sporządzenia wody smakowej (np. butelki, dzbanki), łyżki do mieszania.
 4. Trzy butelki różnych wód mineralnych niegazowanych (np. Muszynianka, Cisowianka, Żywiec Zdrój) i trzy butelki różnych słodzonych napojów gazowanych.
 5. Kartki z narysowanym konturem człowieka.
 6. Karty pracy grupy z tabelkami do uzupełnienia.
 7. Karta pracy ucznia „Źródło życia i zdrowia – woda!”.

PLAN ZAJĘĆ:

 1. Wprowadzenie: zajęcia plastyczne pt. „Magiczny strumień, czyli co się stanie, kiedy przez pustynię popłynie woda (jak zmieni się otoczenie)?” i rozmowa na temat wpływu wody na świat roślin, zwierząt i ludzi.
 2. Pogadanka: rola i znaczenie wody w organizmie człowieka.
 3. Eksperyment I: przenoszenie wody za pomocą gąbki.
 4. Rozmowa: kiedy (w jakich sytuacjach) organizm człowieka traci wodę?
 5. Eksperyment II: przygotowywanie wody smakowej.
 6. Porównywanie składu napoju kolorowego i składu wody na podstawie lektury etykiet znajdujących się na butelkach.

7.Podsumowanie zajęć: wspólne wyciągnięcie wniosku, że woda to nie tylko źródło życia, lecz także zdrowia.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ: ZACHĘCANIE DZIECI DO PICIA WODY

 

VI  PIERWSZY RAJD PIESZY PRZEDSZKOLAKÓW- pieszy rajd przedszkolaków i członków PTTK dla chętnych podsumowujący projekt edukacji ekologicznej

„W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH”.

Cel rajdu:

 • Poznanie walorów krajoznawczych okolicy Zdun
 • Poznanie unikalnych zabytków
 • Poznanie historii walk powstańczych 1918-1919 r. na odcinku Borownica- Zduny
 • Uczczenie 98-tej rocznicy POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
 • 750-lecie miasta Zdun

PRZEBIEG RAJDU „ 42- SPOTKANIE Z WIOSNĄ” W DNIU 22 KWIETNIA:

 1. Zbiórka przed przedszkolem
 2. Przemarsz przedszkolaków wyznaczoną trasą na metę rajdu: SZANIEC -BOROWNICA
 3. Udział w przeprowadzanych konkursach sprawnościowych
 4. Konkurs na piosenkę o tematyce wiosennej
 5. Konkurs na najliczniejszą grupę biorącą udział w rajdzie
 6. Zakończenie rajdu.

PODSUNMOWANIE DZIAŁAŃ: DOJŚCIE DO METY RAJDU, UDZIAŁ W ZABAWACH I KONKURSACH

 

VII  DZIEŃ ZIEMI- spotkanie integracyjne podsumowujące projekt, INSCENIZACJA OPOWIADANIA „BIEG Z PRZESZKODAMI” w wykonaniu nauczycielek , prezentacja prac plastycznych oraz wierszy, piosenek promujących zdrowy tryb życia i działania proekologiczne

Sport to zdrowie!- promowanie aktywności ruchowej wśród dzieci oraz zdrowego stylu życia na podstawie opowiadania Czesława Janczarskiego „Bieg z przeszkodami”.

Cele główne: 

 • uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu w ramach dewizy ,, Sport to zdrowie’’;
 • ukazanie zależności pomiędzy odżywianiem i zdrowiem,
 • wzbogacenie słownictwa o wyrazy zdrowie, witaminy, warzywa;
 • stwarzanie sytuacji budzących radość, zadowolenie- aktywny udział w scence teatralnej.

Cele operacyjne:
Dziecko:

 • uważnie wysłucha opowiadanie;
 • rozumie, jak ruch i odpowiednie odżywianie zmieniło zajączka z leniucha w dobrego sportowca;
 •  odczuwa potrzebę uczestniczenia w zabawach ruchowych;
 • dostrzega walory zabaw ruchowych;
 • chętnie uczestniczy w krótkiej gimnastyce, w formie zabawy;
 •  dba o swoje zdrowie, wie co należy jeść, aby być zdrowym;
 •  rozwija logiczne myślenie poprzez aktywne zabawy multimedialne;
 • wdraża się do koncentracji uwagi i doskonali spostrzegawczość.

Metody pracy:

 • czynne, aktywizujące, percepcyjne, słowne, pantomima, pedagogika zabawy

Formy pracy:

 • zbiorowa (wszystkie grupy przedszkolne)

Przebieg:

1.Powitanie wszystkich grup przedszkolnych rymowanką „Gimnastyka ważna sprawa”

2.Zaproszenie do aktywnego udziału w scence dramowej na podstawie opowiadania Czesława Janczarskiego „Bieg z przeszkodami”:

W role postaci z opowiadania wcielają się nauczyciele, które inscenizują ruchem treść nagrania.

3.Rozmowa kierowana na temat opowiadania- rozwijanie wypowiedzi dzieci oraz logicznego myślenia:

 1. „Gimnastyka”- zabawa ruchowa przy muzyce. Ilustrowanie ruchem słów piosenki, wspólne wykonywanie prostych ćwiczeń gimnastycznych.

5.”W zdrowym ciele zdrowy duch”- aktywne uczestnictwo w prezentacji multimedialnej

Dzieci wspólnie z nauczycielem prowadzącym dochodzą do wniosku, że aby być zdrowym należy dbać o siebie, zdrowo się odżywiać oraz codziennie zażywać ruchu.

Projekcja filmu animowanego „Sport to zdrowie”

 1. Wspólne wyjaśnienie i powtórzenie haseł: „W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz „Sport to zdrowie”, zaprezentowanie przez wszystkie oddziały piosenek i plakatów, wspólne przygotowanie wystawy w bibliotece Publicznej oraz w holu przedszkola.

7.”Ruch to zdrowie”- podziękowanie za udział w zajęciu oraz pożegnanie piosenką.

 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ: WYSTWA PRAC PLASTYCZNYCH W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ I HOLU PRZEDSZKOLA, PREZENTACJA DOROBKU ARTYSTYCZNEGO PROMUJĄCEGO ZDROWY STYL ŻYCIA, DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE

 

 

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE