2018.09.25 - imieniny: Aurelii, Kleofasa, Władysława, Władysławy

Umowa podpisana. Remont przedszkoli będzie.

2017-10-30

1.300.000 złotych z Unii Europejskiej na modernizację przedszkola w Zdunach i Bestwinie

Na zdjęciu burmistrz Zdun i skarbnik Gminy podpisują umowę w Urzędzie Marszałkowskim

We czwartek 26 października burmistrz Zdun Tomasz Chudy, oraz skarbnik Gminy Leokadia Jerzak podpisali dwie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie modernizacji budynków Przedszkola Publicznego w Zdunach.

Kwota dofinansowania to 1.300.000 zł. Wartość całego projektu wynosi 1.900.000 zł.

Gmina Zduny ubiegała się w dwóch komplementarnych aplikacjach o prawie milion złotych dotacji na remont, wyposażenie, zwiększenie ilości miejsc, oraz o 300 tys. zł. na podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej, wprowadzenie innowacyjnych działań i programów w tym dla dzieci z niepełnosprawnością.

W ramach projektu przedszkole w Zdunach i jego oddział w Bestwinie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, uzyskają nowe pomieszczenia dydaktyczne. W Zdunach gruntowny remont przejdzie przedszkolna kuchnia. Bestwin zyska plac zabaw z prawdziwego zdarzenia.

Działania nie mające wpływu na pracę przedszkola rozpoczną się jeszcze w tym roku. Na przykład jesienią planujemy budowę tak długo wyczekiwanego placu zabaw przy oddziale przedszkolnym w Bestwinie. Natomiast wszelkie remonty, które będą przeprowadzane w wykorzystywanych obecnie pomieszczeniach zostaną wykonane w czasie wakacji letnich w 2018 r.

Szczegóły wnioskowanych działań:

W ramach projektu przewiduje się modernizację przedszkola publicznego w Zdunach oraz jego oddziału w Bestwinie. Obie inwestycje obejmują istniejące budynki.

Zakres prac będzie obejmował:

Publiczne Przedszkole nr 1 w Zdunach:

Głównym efektem będzie przebudowa budynku przedszkola z dobudową schodów i windy oraz zmianą przeznaczenia poddasza na pomieszczenie użytkowe. Przewidziano prace rozbiórkowe elementów budowlanych i wyposażenia, prace montażowe, budowlane, budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe. Zostanie przebudowana drewniana klatka schodowa celem zwiększenia bezpieczeństwa przedszkolaków, powstanie dodatkowa sala do zajęć oraz nowe oblicze zyska kuchnia.

Oddział w Bestwinie:

Głównym efektem zamierzonych prac będzie modernizacja budynku przedszkola w celu zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych.

Przewidziano prace: montażowe, remontowe, wykończeniowe, prace w zakresie wymiany ogrzewania, wentylacji z rekuperacją, całkowitej wymiany posadzek, nowych tynków, nowej instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej,  wyposażenia szatni dla dzieci. 

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu technicznego obiektów, budynki zostaną przystosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Utworzone zostaną nowe pomieszczenia użytkowe na potrzeby edukacji przedszkolnej. Budynek w Zdunach zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji inwestycji do końca sierpnia 2018 roku.

Projekt jest komplementarny z innym projektem, złożonym do dofinansowania ze środków EFS, a mianowicie:

„Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci - zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkolnych oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny”. Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Głównym celem projektu jest zwiększenie o 33 tj. o 13% liczby miejsc wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w Publicznym Przedszkolu w Zdunach, celem dodatkowym jest rozszerzenie działalności przedszkola oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

W zakres działań planowanych do realizacji w ramach poszczególnych zadań są:

Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w placówce w Bestwinie. Zadanie to podzielono na etapy, którymi są:

1.rekrutacja dzieci będących uczestnikami projektu,

2.organizacja placu zabaw przy placówce w Bestwinie

3.organizacja kuchni umożliwiająca wprowadzenie posiłków w placówce, zakłada się zakup wyposażenia w postaci talerzy, kubków, sztućców.

4.dostosowanie szatni do większej ilości dzieci w postaci zakupu szafek.

5.zakup i montaż mebli do nowego oddziału tj. szafek na pomoce, stolików, krzesełek przedszkolnych, dywanu, tablicy multimedialnej.

6.zatrudnienie personelu tj. nauczyciela do nowego oddziału oraz pomocy nauczyciela.

7.zakup pomocy dydaktycznych, zabawek oraz sprzętu lub narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

8.bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola.

Utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w placówce w Zdunach: Zadnie to podzielono na etapy:

1.rekrutacja dzieci będących uczestnikami projektu,

2.organizacja nowego oddziału poprzez zakup mebli, tj. szafek na pomoce, stoliki, krzesła, zakup wyposażenia wypoczynkowego do prowadzenia zajęć z terapii sensorycznej.

3.organizacja kuchni i szatni do wymogów sanitarnych oraz zakup wyposażenia m.in.: garnków, zmywarki, talerzy, kubków, sztućców, szafek szatniowych

4.zatrudnienie personelu do prowadzenia oddziału: nauczyciela na 1 etat oraz opiekuna dziecka na 5/8 etatu. zatrudnienie pomocy kuchennej

5.ustalenie programu nauczania

6.zakup pomocy dydaktycznych, zabawek oraz sprzętu lub narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

7.bieżące funkcjonowanie: wynagrodzenie, koszty eksploatacji obiektu, środki czystości.

W ramach zadania planuje się także stworzenie nowych zajęć dla dzieci będą to m.in. zajęcia z logarytmiki w ramach których planuje się powierzenie prowadzenia zajęć nauczycielom z obecnej kadry, zakup komputera do prowadzenia zajęć, zakup materiałów pomocniczych. Zakłada się prowadzenie zajęć w grupach 4 osobowych. 10 grup w placówce w Zdunach i 4 grup w placówce w Bestwienie.

Kolejną grupą zajęć są zajęcia z terapii integracji sensorycznej, gdzie w ramach zadania zostanie wybrany specjalista do prowadzenia zajęć, zostanie opracowany program zajęć, zajęcia będą prowadzone dla 3 dzieci niepełnosprawnych.

Zajęcia wspierające kompetencję społeczno-emocjonalne – „NIE BOJE SIĘ”. Zajęcia te wzbogacą ofertę dydaktyczną i zostaną powierzone 3 nauczycielom z placówki z wymaganymi kwalifikacjami, zostanie opracowany spójny program zajęć dla dzieci, dzieci do udziału w zajęciach będą zgłaszane na zasadzie rekrutacji, zajęcia odbywać się będą w placówce w Zdunach i Bestwinie.

W ramach zadania przewiduje się także wsparcie na rzecz doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli. Wsparciem zostaną objęte 2 osoby zatrudnione do pracy w nowo utworzonych oddziałach przedszkolnych. Zostaną sfinansowane studia podyplomowe o kierunku nadającym kompetencje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Koszt całkowity zadania to 362 808,75 zł, z czego planowane dofinansowanie to 308 386,75 zł.

Projekt złożony w ramach Poddziałania 8.1.1. został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania. W celu realizacji opisanych działań niezbędne jest przygotowanie niezbędnej infrastruktury technicznej jako komplementarność działań planowanych w ramach działania 8.1.1.

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE