2020.09.28 - imieniny: Luby, Wacława, Heliodora, Marka

Ogłoszenie o przetargu

2020-03-19

Herb Zdun

Burmistrz Zdun ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:  1102/7 część o pow. 0,1804 ha,  arkusz mapy 7, zapisanej w księdze wieczystej KZ1R/00024681/5, 1102/9 o pow. 0,3393 ha,  arkusz mapy 7, zapisanej w księdze wieczystej KZ1R/00024681/5,  stanowiącej własność Gminy Zduny.

Przeznaczenie - pod uprawy rolnicze.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego – 455,72 zł

Umowa dzierżawy z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta na okres 3 lat.

Przetarg na dzierżawę  powyższych gruntów odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 22 kwietnia 2020 roku o godz. 1100 –sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Zdunach,

 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej: >KLIKNIJ<

 

Dodatkowe informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zdunach Rynek 2 pok. 213 tel. 62 7215001, wew. 23, sprawę prowadzi: Magdalena Krawczyk

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE