2020.07.14 - imieniny: Ulryka, Bonawentury, Marcelina, Dobrogosta, Stelli

Konkurs-Dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Zduny w 2020 roku

2020-01-13

herb Zdun

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 4, § 10 ust. 1 i § 11 uchwały III/9/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu w Gminie Zduny, Burmistrz Zdun ogłasza konkurs wniosków o udzielenie dotacji na „Dofinansowanie rozwoju sportu w Gminie Zduny w roku 2020”.

Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny w terminie 14 dni po ogłoszeniu konkursu wniosków, tj. do dnia 27 stycznia 2020 roku (liczy się data dostarczenia do urzędu).

Na realizację wyżej wymienionego zadania w 2020 roku planuje się przeznaczyć łącznie 72 000,00 zł.

Szczegóły w załącznikach.

Zarządzenie Burmistrza Zdun

Ogłoszenie o konkursie

Wniosek o dofinansowanie

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE