2020.07.14 - imieniny: Ulryka, Bonawentury, Marcelina, Dobrogosta, Stelli

Uwaga! Ptasia grypa!

2020-01-03

Pierwsze przypadki ptasiej grypy w Wielkopolsce

Kury

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie informuje o pierwszych przypadkach ptasiej grypy stwierdzonych w tym roku w województwie lubelskim oraz w wielkopolskim. W związku z powyższym przypomina o obowiązku spełniania wszystkich warunków bioasekuracji nałożonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2017 poz. 722) mających na celu zabezpieczenie gospodarstw utrzymujących drób fermowy i przyzagrodowy do zabezpieczenia ich przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków. 

Pomimo iż grypa ptaków jest chorobą występująca zarówno u ptactwa dzikiego jak i domowego, to właśnie dzikie ptactwo wodne rzadko wykazujące oznaki choroby przenosi wirus grypy do środowiska.

Jak pokazuje doświadczenie najlepszą (i jednocześnie najtańszą w wymiarze globalnym) metodą zabezpieczenia gospodarstw jest stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji w ramach, których można wymienić:

- zabezpieczenie słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa poprzez przetrzymywanie jej w zamkniętych pomieszczeniach, pod zadaszeniem itp.

- regularny przegląd wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków,

- eliminacje wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych),

- powstrzymywanie się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstw (np. oczka wodne) oraz zabezpieczenie istniejących przed dostępem dzikiego ptactwa,

- powstrzymanie się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw (karmniki),

- utrzymanie czystości na terenie obejścia gospodarstwa mając na uwadze aby wszelkie odpady i pozostałości paszy nie zwabiały dzikich ptaków,

- utrzymanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami m.in. poprzez wypuszczanie drobiu na ogrodzonym wybiegu, stosowaniu ultradźwiękowych odstraszaczy dzikich ptaków itp.,

- skuteczne zabezpieczenie przed kontaktem z dzikimi ptakami i ich odchodami  przechowywanej paszy dla drobiu,

- pobieranie wody do pojenia  tylko z miejsc zabezpieczonych przed dostępem dzikich ptaków

- karmienie i pojenie drobiu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

-stosowanie higieny osobistej – myciu rąk przed wejściem (do) i wyjściem z budynków fermy przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu,

- każdorazowe sprawdzanie w przypadku korzystania przez hodowcę drobiu z usług firm/osób wykonujących zabiegi na fermach drobiu (grupy obcinające pazury u kaczek, grupy wyłapujące drób i wykonujące załadunek na środki transportu) czy osoby te przestrzegają zasad bioacekuracji przy wejściu i wyjściu z pomieszczeń w których utrzymuje się drób (jednorazowa odzież ochronna, środki dezynfekcyjne, czysty i zdezynfekowany sprzęt używany przez te osoby na fermie np. obcinacze),

- zapewnienie odpowiedniego stanu środków dezynfekcyjnych (aktywnych na wirusa ptasiej grypy) oraz posiadanie mat dezynfekcyjnych w odpowiednich ilościach.

Ponadto wskazane jest powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu.

Przypomina się również o obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii  miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych) a w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu o niezwłocznym zgłaszaniu tego faktu do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii wolnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz).

Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie utrzymującym drób skutkuje wdrożeniem szeregu procedur mających na celu zwalczanie tej jednostki chorobowej, a także generuje bardzo wysokie koszty oraz ograniczenia  w handlu produktami pochodzenia zwierzęcego dlatego też zwraca się szczególną uwagę na zachowanie wskazanych powyżej zasad bioasekuracji i przypomina równocześnie, iż uchybienia w przedmiotowym zakresie na wypadek wystąpienia w gospodarstwie ogniska grypy ptaków będą skutkowały odmową wypłaty odszkodowań.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

W Krotoszynie

Anna Lis-Wlazły

 

fot. pl.freepik.com

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE