2020.07.12 - imieniny: Jana, Gwalberta, Pameli, Weroniki

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

2019-11-26

herb Zdun

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Zdun informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności w nieruchomości gruntowej wynoszącym 70/1000 części, położonego w miejscowości Konarzew przy ul. Parkowej 13/4, stanowiącego własność Gminy Zduny, znajdującego się w granicach działki nr 113/24, dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie IV Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę nr  KZ1R/00024820/2

-cena wywoławcza: 85 629,00 zł

-wadium: 5000,00 zł

Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U z 2018r. poz. 2174 z późn. zm.)jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się dnia: 07.01.2020 roku o godz. 10.00- sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Zdunach, ul. Rynek 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 03.01.2020 r.  przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zdunach- Bank Spółdzielczy w Krotoszynie nr konta 21 8410 1026 2009 0202 0169 0004. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień efektywnego wpływu wadium na wskazane konto.

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Zdunach.

Dodatkowych informacji udziela:

- Urząd Miejski w Zdunach, ul. Rynek 2 w godzinach urzędowania, nr tel. 62 721 50 01 wew. 22, p. 216.

 

Ogłoszenie o przetargu:

http://www.zduny.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=1790&bar_id=1003

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE