2020.02.26 - imieniny: Mirosława, Aleksandra, Lutochny

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego

2019-11-08

herb Zdun

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                     Zduny, 08 listopada 2019 r.

Rynek 2

63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun

o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2019 r. poz. 688) oraz uchwały Nr XLIX/345/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

 

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2019 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190;2219

pod nazwą:

,,Pomoc mamy we krwi”

 

Ofertę w dniu 6 listopada 2019 r. złożył:

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Krotoszynie

Klub Honorowych Dawców Krwi Oddział w Zdunach

 

Wartość wnioskowanej dotacji – 1000,00 zł, słownie: tysiąc złotych 00/100.

 

Ogłoszenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.net.pl . Uwagi, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2,     63-760 Zduny (w Sekretariacie Urzędu, I piętro) oraz na adres e-mail: zduny@zduny.pl do dnia 15 listopada 2019 r.

                                                          

                                                                                                                                       Burmistrz Zdun

                                                                                                                                 /-/ mgr Tomasz Chudy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE