2019.01.21 - imieniny: Agnieszki, Jarosławy, Jarosława, Marceli

Konsultacje dot. projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zduny z NGO

2019-10-10

Burmistrz Zdun ogłasza 3-tygodniowe konsultacje społeczne

herb Zdun

OGŁOSZENIE

Burmistrza Zdun

ws. konsultacji społecznych dot. projektu

 „Rocznego programu współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

 

Burmistrz Zdun ogłasza konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego w Zdunach oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Zduny.

Przedmiot konsultacji: Roczny program współpracy organów Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Czas rozpoczęcia konsultacji: 4 października 2019 r.

Czas zakończenia konsultacji: 25 października 2019 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne oraz spotkanie z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza konsultacji do Urzędu Miejskiego w Zdunach – sekretariat Burmistrza – ul. Rynek 2, Zduny; piętro I, pokój nr 111 lub mailowo na adres: zduny@zduny.pl w terminie do 25 października 2019 r. do godz. 14:00.

Uzasadnienie: Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XII/70/2015 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 21 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach: Informacja o przeprowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej w formie protokołu.

 

                                                                                                                                          Burmistrz Zdun

                                                                                                                                       /-/ Tomasz Chudy

 

Szczegółowe informacje: http://www.zduny.bip.net.pl/?a=883 

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE