2019.012.6 - imieniny: Mikołaja, Jaremy, Leontyny, Emiliany

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego

2019-08-09

herb Zdun

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                               Zduny, 13 sierpnia 2019 r.
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun
o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym
z pominięciem otwartego konkursu ofert
 

 

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz uchwały Nr XLIX/345/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

pod nazwą:

,,Wyjazd edukacyjny – Aktywna Turystyka”

 

Ofertę złożyło Stowarzyszenie Razem Dla Konarzewa w Konarzewie.

Umowę podpisano 13 sierpnia 2019 r.

Wartość udzielonej dotacji –1300,00 zł, słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100.

                                                                                                                       

                                                                                                                                     Z up. Burmistrza Zdun

                                                                                                                                     Sekretarz Gminy Zduny

                                                                                                                                  /-/ mgr Anna Pietrzak-Figlak

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE