2020.05.28 - imieniny: Jaromira, Augustyna, Wilhelma

Informacja o przetargu

2019-07-09

Nieruchomość położona w Zdunach

herb Zdun

INFORMACJA

Burmistrz Zdun informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdunach odbędzie się I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zduny, stanowiącej własność Gminy Zduny, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka 2626/7, położonej w Zdunach, dla której Sąd Rejonowy w Krotoszynie IV Wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę nr KZ1R/00036907/3

- cena wywoławcza: 42.644,00 zł  +  23 % podatek VAT od zaoferowanej ceny

- wadium 6.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia20 sierpnia 2019 roku o godz. 1000 – sala sesyjna  Urzędu Miejskiego   w Zdunach, ul. Rynek 2.

Dział III i IV księgi wieczystej KZ1R/00036907/3 jest wolny od obciążeń.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 16 sierpnia  2019 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Zdunach -  Bank Spółdzielczy w Krotoszynie nr konta 21 8410 1026 2003 0202 0169 0004. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień efektywnego wpływu wadium na wskazane konto.

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Zdunach .

Ogłoszenie o przetargu: http://www.zduny.bip.net.pl/?a=725

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE