2020.05.31 - imieniny: Anieli, Petroneli, Marietty, Petroniusza

44 Rajd "Spotkanie z wiosną"

2019-04-29

Kolejny rajd z historią w tle!

Plakat informujący o 44 Rajdzie

REGULAMIN

 1. Organizator Rajdu - Koło Terenowe PTTK w Zdunach.
 1. Cele rajdu:
 • popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej;
 • poznanie walorów krajoznawczych Gminy Zduny;
 • propagowanie czynnych form wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
 • poznanie historii walk powstańczych 1918-1919 r. na odcinku Borownica – Zduny;
 • rekonstrukcja walk Powstania Wielkopolskiego;
 • popularyzacja ochrony środowiska naturalnego;
 1. Zgłoszenia:

W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, przedszkola, harcerstwo, organizacje społeczne, itp., oraz osoby indywidualne. Młodzież szkolna może uczestniczyć pod opieką wychowawców lub opiekunów. Zgłoszenia grup szkolnych winny mieć akceptację (pieczątkę) dyrekcji szkół. Opiekunowie grup młodzieżowych liczących ponad 5 uczestników – udział bezpłatny – jeden opiekun na 10 uczestników. Zgłoszenie i wpłaty należy kierować do Zarządu Koła Terenowego PTTK w Zdunach tel. 603 082 553 lub do Biura Oddziału PTTK przy ul. Mały Rynek 1, 63-700 w Krotoszynie tel. 62 725-26-15. Udział w Rajdzie należy zgłosić najpóźniej do dnia 14.05.2019r. (wtorek).

 1. Odpłatność za rajd: 6 zł
 • zgłoszenia po terminie skutkują nie otrzymaniem świadczeń rajdowych.
 • Profesjonalne zdjęcie z Grupą Rekonstrukcyjną koszt: 4 zł/szt.
 • Płyta CD z Rajdu koszt: 6 zł/szt.
 • Rajd ma charakter non profit.
 1. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
 • znaczek rajdowy;
 • punkty na oznakę turystyki kwalifikowanej.
 • nagrody w konkursach;
 • ciepły napój (herbata);
 • posiłek turystyczny;
 1. Konkursy: Piosenka turystyczna, sprawnościowe i na najliczniejszą grupę. Za zajęcie pierwszych miejsc w konkursach zostaną wręczone nagrody i dyplomy.
 1. Meta: Zbiórka uczestników rajdu 18 maja 2019r. w godz. od 10:30 do 11:00 na Szańcu Powstańczym w Borownicy. Rozpoczęcie Rajdu o godz. 11:00.
 1. Postanowienia końcowe:
 • Każdego uczestnika obowiązuje przyniesienie kamienia na kopiec powstańczy i udział z grupą w śpiewie ogólnie śpiewanych piosenek.
 • O godz. 10:30 wyjazd autobusu z parkingu Rynku w Zdunach na Szaniec, o godz. 14:00 powrót do Zdun. Autobus jest przeznaczony dla osób, które nie mogą na pieszo przyjść na Szaniec na Borownicy.
 • Przy sprzyjającej pogodzie zostanie rozpalone ognisko – będzie możliwość upieczenia kiełbasy.
 • Członkowie PTTK posiadający legitymację z opłaconą składką na 2019r. ubezpieczeni są od NNW. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału, uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego.
 • Rajd odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • W przypadku zgłoszeń po ustalonym terminie uczestnicy mogą zostać pozbawieni świadczeń.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ppoż i ochrony przyrody.
 • Dokonanie wpłaty – wpisowego na rajd jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem rajdu i jego akceptacją oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie wizerunku w sprawozdaniu do prasy i w Internecie.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kierownictwa Rajdu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników podanych w karcie zgłoszenia jest Oddział PTTK w Krotoszynie dalej „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 63-700 Krotoszyn, Mały Rynek 1, adres e-mail: opttk.krotoszyngmail.com
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgłoszenie udziału w 44 Rajdzie: „Spotkanie z wiosną”.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją w/m Rajdu oraz do podjęcia niezbędnych działań przed realizacją rajdu oraz po, w tym: udostępnienie zdjęć na stronie internetowej oraz fanpage, a także na łamach prasy lokalnej itp..
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że podjęcie działań przed realizacją rajdu nie będzie możliwe.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia się z otrzymanych dotacji od Burmistrza Miasta i Gminy Zduny (planowany termin rozliczenia to 31 grudzień 2019 rok), przy czym lista zawierająca imiona i nazwiska uczestników Rajdu będzie przechowywana przez okres 2 lat (do 31 grudnia 2021 roku).
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Regulamin rajdu

Miłych wrażeń, pogody i dobrej zabawy życzą: Organizatorzy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE