2019.06.18 - imieniny: Marka, Elżbiety, Amandy

Posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej

2019-04-12

W miesiącu kwietniu

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm. zwołuję posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarki, Rolnictwa i Budżetu. Posiedzenie rozpocznie się dnia 16 kwietnia 2019r. o godzinie 07:30 w salce RM w Urzędzie Miejskim w Zdunach, a potem wizyta w Przedszkolu Publicznym w Zdunach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały:
  1. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach,
  2. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
  3. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego wraz z odpowiedzią na skargę,
  4. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy organów gminy zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 4. Funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Zdunach po modernizacji obiektu – wizyta w placówce.
 5. Sprawy bieżące, organizacyjne, wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Komisji:

mgr Sławomira Kuś

Szanowni Państwo !

Zapraszam na posiedzenie.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Socjalnej i Ochrony Środowiska.. Posiedzenie rozpocznie się 17 kwietnia 2019r. o godz. 14.00 wspólne posiedzenie z Komisją Zdrowia w Sali nr 4 w Urzędzie Miejskim w Zdunach, a następnie wizyta w Przedszkolu Publicznym w Zdunach.

Porządek obrad:

Otwarcie i ustalenie porządku obrad.

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały:
 2. a) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach,
 3. b) w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 4. c) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego wraz z odpowiedzią na skargę,
 5. d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy organów gminy zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 7. Sprawy bieżące, organizacyjne, wolne głosy i wnioski.
 8. Tematy z planu pracy :

- Funkcjonowanie Przedszkola Publicznego w Zdunach po modernizacji obiektu – wizyta w placówce.

- Promocja aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Zduny-wizyta na nowym obiekcie sportowym w Konarzewie.

Przewodnicząca Komisji

mgr Karolina Jankowska - Grzybek

Przewodniczący Komisji

mgr Janusz Hyliński

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE