2019.06.18 - imieniny: Marka, Elżbiety, Amandy

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego

2019-03-29

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                  Zduny, 29 marca 2019 r.
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun
o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym
z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz uchwały Nr XLIX/345/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyka i krajoznawstwo

pod nazwą:

„44 Rajd Spotkanie z wiosną”

 

Ofertę złożył Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krotoszynie.

Umowę podpisano 29 marca 2019 r.

Wartość udzielonej dotacji – 1400,00 zł, słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100.

 

                                                                                                                       Burmistrz Zdun

                                                                                                                  /-/  mgr Tomasz Chudy

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE