2019.05.27 - imieniny: Jana, Juliusza, Radowida, Magdaleny

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe!

2019-03-06

Plakat informujący o bezpłatnych szkoleniach dla osób bezrobotnych

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych zaprasza osoby powyżej 30 roku życia z terenu woj. wielkopolskiego - z gmin należących do obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych z powiatów kolski, koniński, słupiecki, pleszewski, krotoszyński, jarociński, rawicki, gostyński, leszczyński, kościański, śremski, średzki, wrzesiński, gnieźnieński, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne) do udziału w projekcie "Akademia Aktywności Zawodowej". Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 -2020,  Poddziałanie 6.2  Aktywizacja zawodowa.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 Zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia (żadna umowa nie wchodzi w grę):

- bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy

- bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy

- bierne zawodowo (osoby niepracujące które nie poszukują pracy)

- które ukończyły 30 lat

- zamieszkujące na terenie woj. wielkopolskiego w gminach należących do obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych

które należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne- liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

osoby po 50 roku życia

 

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

1. Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania - 4 godz./osobę

2. szkolenie zawodowe:

- prawo jazdy kat C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona 190 godz. - 48 osób

+ prawo jazdy kat. E dla osób dla osób które najlepiej zaliczyły egzaminy w ramach kat C 45 godz. - 24 osoby 

lub

- prawo jazdy kat. D oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób - 220 godz.

3. pośrednictwo pracy - 6 godz./osobę

 

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

  •  - Posiadanie prawa jazdy kat. B,
  •  - Wykształcenie co najmniej podstawowe,
  •  - brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy

Zapewniono:

  •   Stypendium szkoleniowe - 8,6 zł /godz. szkolenia (brutto)

- kat. C,C+E - 1562,75 zł netto

- kat. C - 1263,50 netto

- kat. D - 1460,80 zł netto

  •   Catering (obiad , przerwa kawowa)
  •   Opłacamy egzaminy państwowe,
  •   Zwrot kosztów dojazdu - do max. 400 zł
  •   Badania lekarskie

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Rekrutacja trwa od września 2018  w sposób ciągły do zebrania wszystkich grup.

Biuro Projektu:
ul. Skalmierzycka 2A
62-800 Kalisz
siedziba Ośrodka Szkolenia Zawodowego Haładyn
tel. 577 80 77 87
e-mail: wielkopolska@asise.pl

 

 

Plakat informujcy o bezpłatnych szkoleniach dla bezrobotnych

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE