2019.05.27 - imieniny: Jana, Juliusza, Radowida, Magdaleny

Informacja o zamiarze zlecenia zadania publicznego

2019-03-06

herb Zdun

 

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                                                 Zduny, 06 marca 2019 r

Rynek 2

63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun

o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 r. poz. 450) oraz uchwały Nr XLIX/345/2018 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

 

Wspieranie integracji, zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odwołaniu do dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury

pod nazwą: 

„IV Kiermasz Wielkanocny”

 

Ofertę w dniu 05 marca 2019 r. złożyło Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła.

Wartość wnioskowanej dotacji – 6500,00 zł, słownie:  sześć tysięcy pięćset złotych 00/100.

Ogłoszenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.net.pl . Uwagi, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny (w Sekretariacie Urzędu, I piętro) oraz na adres e-mail: zduny@zduny.pl do dnia 13 marca 2019 r.

 

                                                                                                      Burmistrz Zdun

                                                                                                  /-/ mgr Tomasz Chudy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE