2019.07.23 - imieniny: Sławosza, Żelisława, Żaliny, Apolinarego, Brygidy

Informacje dla chętnych wyborców w sołectwach Gminy Zduny

2019-02-04

herb Zdun

W związku z wyborami sołtysa oraz rad sołeckich uprzejmie informujemy, że zgodnie z §5 Statutu sołectw gminy Zduny prawo udziału w Zebraniu Wiejskim przysługuje wszystkim stałym mieszkańcom sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze w wyborach do rad gminy.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) organów sołectwa ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka na obszarze sołectwa. Według art. 25 Kodeksu Cywilnego status stałego mieszkańca posiada osoba, która przebywa w danej miejscowości z zamiarem stałego pobytu, nawet jeśli nie jest zameldowana na stałe.

Osoby nie będące zameldowane na terenie danego sołectwa, a chcące brać czynny udział w głosowaniu powinny być wpisane do prowadzonego w danej gminie stałego rejestru wyborców. 

Wniosek o wpis do  stałego  rejestru wyborców należy złożyć w Urzędzie Miejskim. Burmistrz ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku. Wpisu należy dokonać osobiście na podstawie dokumentu tożsamości oraz np. księgi wieczystej wybudowanego domu, wpłaty podatku od nieruchomości lub umowy najmu mieszkania potwierdzającego zamieszkanie w sołectwie.

Co ważne, można być wpisanym tylko do jednego rejestru - dlatego wyborcy wpisani do rejestru wyborców w Zdunach zostaną z urzędu skreśleni z rejestru wyborców w miejscu dotychczasowego stałego zamieszkania.

 

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE