2019.06.18 - imieniny: Marka, Elżbiety, Amandy

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego

2019-01-11

herb Zdun

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                                             Zduny, 11 stycznia 2019 r.
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun
o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym
z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz uchwały Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży

pod nazwą:

„Ferie zimowe”

 

Ofertę złożyło Stowarzyszenie na Rzecz Kultury ADSUM.

Umowę podpisano 11 stycznia 2019 r.

Wartość udzielonej dotacji – 3194,00 zł, słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery 00/100 złotych.

 

                                                                                                                                               Burmistrz Zdun

                                                                                                                                         /-/  mgr Tomasz Chudy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE