2019.06.18 - imieniny: Marka, Elżbiety, Amandy

Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego

2019-01-03

herb gminy Zduny

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                                            Zduny, 03 stycznia 2019 r.

Rynek 2

63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun

o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2018 r. poz. 450) oraz uchwały Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży

pod nazwą:

„Ferie zimowe”

 

Ofertę w dniu 02 stycznia 2019 r. złożyło Stowarzyszenie na Rzecz Kultury ADSUM.

Wartość wnioskowanej dotacji – 3194,00 zł, słownie:  trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złotych 00/100 złotych.

Ogłoszenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.net.pl  Uwagi, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny (w Sekretariacie Urzędu, I piętro) oraz na adres e-mail: zduny@zduny.pl do dnia 10 stycznia 2019 r.

                                                                                                                               

                                                                                                                                      Burmistrz Zdun                                                                 

                                                                                                                                    /-/ mgr Tomasz Chudy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE