2019.06.18 - imieniny: Marka, Elżbiety, Amandy

Ogłoszenie Burmistrza Zdun o zleceniu realizacji zadania publicznego

2018-05-29

herb Zdun

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                                                Zduny, 29 maja 2018 r.
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun
o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym
z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Nr XXXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

Wspieranie integracji, zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych

pod nazwą

„Turniej Piłki Nożnej – Gramy Razem”

Ofertę w dniu 18 maja 2018 r. złożyła Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Iskierka Nadziei”.

Umowę podpisano 29 maja 2018 r.

Wartość udzielonej dotacji – 2 000,00 zł, słownie: dwa tysięce 00/100 złotych.                

                                                                                                                                            Burmistrz Zdun

                                                                                                                                          /-/ Tomasz Chudy          

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE