2018.01.19 - imieniny: Henryka, Mariusza, Gildy, Racimira

Informacja o zleceniu realizacji zdania publicznego o charakterze lokalnym

2018-03-02

Podpisano umowę na wsparcie zadania publicznego pn "III Kiermasz Wielkanocny"

herb Zdun

Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Wspieranie integracji, zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury” pod nazwą: „III Kiermasz Wielkanocny”.

 

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                                                 Zduny, 02 marca 2018r.
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

Ogłoszenie Burmistrza Zdun
o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym
z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Nr XXXVIII/251/2017  Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

Wspieranie integracji, zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury

pod nazwą

III Kiermasz Wielkanocny

Ofertę w dniu 20 lutego 2018 r. złożyło Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła.

Umowę podpisano 02 marca 2018 r.

Wartość udzielonej dotacji – 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych.                

                                                                                                                                   Burmistrz Zdun

                                                                                                                                /-/ Tomasz Chudy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE