2018.06.22 - imieniny: Paulina, Flawiusza, Agenora, Pauliny, Achacjusza

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym – „„Akcja letnia – RYCERSKIE LATO”.

2017-05-18

herb Zdun

Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i sprawnej, dzieci z rodzin patologicznych i ze środowisk wiejskich” pod nazwą: „Akcja letnia – RYCERSKIE LATO”.

 

 

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o

charakterze lokalnym – „„Akcja letnia – RYCERSKIE LATO”.

 

 

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                                             Zduny, 19 maja 2017 r.

  1. Rynek 2

63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun

o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2016r. poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

 

Wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i sprawnej, dzieci z rodzin patologicznych i ze środowisk wiejskich.

 

pod nazwą:

 

Akcja letnia – RYCERSKIE LATO

 

Ofertę w dniu 16 maja 2017 r. złożyło Stowarzyszenie „RAZEM DLA KONARZEWA”.

 

Wartość wnioskowanej dotacji – 2 800,00 zł, słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100 złotych.

 

Ogłoszenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.cc.  Uwagi, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny (w Sekretariacie Urzędu, I piętro) oraz na adres e-mail: zduny@zduny.pl do dnia 25 maja 2017r.

 

                                                                                                                                                      Burmistrz Zdun

 

                                                                                                                                                     mgr Tomasz Chudy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE