2018.06.22 - imieniny: Paulina, Flawiusza, Agenora, Pauliny, Achacjusza

W tym roku 7 milionów na inwestycje

2017-04-07

Gmina Zduny w 2017 r. wyda 7.000.000 zł. na inwestycje

Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej uchwalono poprawki w budżecie Gminy Zduny na 2017r. Wynika z nich, że Samorząd wyda aż 7 milionów złotych na inwestycje.

Dokładniej to kwota 7.125.455,41 zł. i jest rekordowa pod każdym względem.

JEDNOCZEŚNIE GMINA SPŁACA DŁUGI. W tym roku jest to 1.000.000. zł i około 300.000 zł. odsetek.

Główną inwestycją 2017 r. jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zdunach i budynku Urzędu Miejskiego. Ten największy od lat remont budynków użyteczności publicznej będzie kosztował prawie 4.600.000 zł. Oprócz wycieplenia i zmiany sposobu ogrzewania budynki uzyskają także ekonomiczne nowe oświetlenie w technilogii LED.W budynku Urzędu Miejskiego zostanie ponadto zamontowana winda.

Przypomnijmy, że inwestycja jest realizowana ze wsparciem funduszy z Unii Europejskiej. Wkład własny Gminy to zaledwie 600.000 zł.

Zwiększono kwotę przeznaczoną na remonty i budowy infrastruktury drogowej. Wynosi ona 100.000 zł. Nie jest wystarczająca i na pewno nie zapewni załatwienia wszystkich problemów. Jest jednak znacząco większa niż w poprzednich latach.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że to dzięki zabiegom zdunowskiego Samorządu w tym roku będzie budowana ścieżka pieszo-rowerowa ze Zdun do Krotoszyna. Wartość tej inwestycji, której nie zaliczamy w poczet 7 milionów inwestycji gminnych to 3 miliony złotych.

154.000 zł. przeznaczono na pomoc Powiatowi Krotoszyńskiemu w modernizowaniu dróg powiatowych. Mieszkańców nie interesuje, kto jest właścicielem drogi. Dlatego zdecydowano o wsparciu budowy chodnika-ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Baszków z Bestwinem w wysokości 30% wartości inwestycji.

Zdecydowano o wsparciu finansowym dla policjantów i strażaków zawodowych na zakup niezbędnego sprzętu. Policjanci kupią alkometr do komisariatu w Zdunach, a strażacy wymienią zużyte elementy wyposażenia na nowe. W obu przypadkach jest to tylko część uzupełniająca dotacje z komend wojewódzkich.

30.000 zł to wkład w projekt Szkoły Podstawowej w Baszkowie na realizację projektu: "Inwestowanie w kształcenie (...)" polegającym na zakup nowoczesnego multimedialnego wyposażenia dla placówki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych oraz kształcenie nauczycieli. Całość będzie kosztowała prawie 300.000 zł. Jak łatwo więc obliczyć wkład własny Gminy stanowi 10% przedsięwzięcia. 90% to pieniądze z Unii Europejskiej.

50.000 zł. przeznaczono na montaż monitoringu miejskiego. We współpracy z Komisariatem Policji w Zdunach zostanie opracowany plan rozmieszczenia kamer monitorujących w Zdunach. Policjanci będą mieli podgląd z kamer w swojej siedzibie w Zdunach.

Prawie 100 tys. zł. przeznaczono na budowę świetlicy wiejskiej w Rudzie. To ok. 50% kosztów przedsięwzięcia, której druga połowa ma pochodzić z Unii Europeskiej.

Ponad 500.000 zł. przeznaczono na gruntowny remont basenu w Zdunach. Koniec z doraźnym malowaniem i zalepianiem dziur. Niecka basenu zostanie uszczelniona specjalną substancją a na dnie zostanie zamontowany system dysz napowietrzających wodę. Skończy się problem z nadmiernym zapachem chloru, koniecznością ciągłego dopompowywania wody i innych zabiegów, dzięki którym basen mógł funkcjonować w ubiegłym roku (utrzymanie zdatności wody do kąpieli kosztowało w 2016 r. około 80.000 zł.)

50.000 zarezerowowano na budowę placów zabaw. To ok. 50% kosztów dwóch placów, które w tym roku mają powstać w Zdunach przy ul. Madalińskiego i w Chachalni.

40.000 zł. przeznaczono na projektowanie i wymianę starych i budowę nowych punktów oświetlenia, lamp ulicznych w Gminie. To połowa kwoty z jakiej będzie zadanie realizowane, ponieważ drugie 50% dołoży spółka Oświetlenie Uliczne, która jest właścicielem wszystkich lamp na naszym terenie.

Od tego roku mieszkańcy wsi i przysiółków, oraz mieszkańcy peryferyjnie położonych terenów w Zdunach mogą ubiegać się o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Maksymalna kwota dofinansowania to 1500 zł. W budżecie przeznaczono na ten cel 21 tys. zł.

Z kolei w Zdunach jest planowana budowa kanalizacji sanitarnej W I etapie system kanalizacyjny zostanie wybudowany we wschodniej częsci Zdun. Skorzystają z niego mieszkańcy ul. Kobylińskiej, Placu Skargi i Ostrowskiej, Wrocławskiej, nieskanalizowanego odcinka Łacnowej, Kopernika, Krotoszyńskiej i 1 maja. Koniec inwestycji kosztującej około 6.000.000 zł. ma nastąpić w czerwcu 2018 r. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono 1.000.000 zł.

Ponadto w budżecie zamieszczono kwoty na mniejsze działania. Częsciowo związane z Funduszem Sołeckim. Częściowo stanowiące wkład własny w inne działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

Podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrz Tomasz Chudy zastrzegał, że niektóre pozycje inwestycyjne mogą jeszcze dojść i podwyższyć kwotę przeznaczonąna inwestycje. Rozpatrywane są bowiem następne wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wysokie prawdopodobieństwo ma wniosek o środki na modernizację przedszkola w Zdunach i Bestwinie (szacowany koszt to 1.800.000 zł)

Pierwszy etap kwalifikacyjny przeszedł wniosek na budowę przydomowych komunalnych oczyszczalni ścieków przy SP Baszków i świetlicy w Konarzewie, oraz modernizacji stacji uzdatniania wody w Konarzewie (ok. 700.000 zł.)

Opracowywany obecnie Program Rewitalizacji Gminy Zduny również służy pozyskaniu środków z UE na przywrócenie lub nadanie innych funkcji społecznych zdegradowym terenom. Ponieważ program znajduje się na etapie konsultacji społecznych trudno oszacować wartość związanych z nim inwestycji. Na pewno jednak będzie to kwota przekraczająca 3 miliony złotych. Z tego procetowy udział środków własnych gminy może być niższy niż 15%.

 

 

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE