2018.05.20 - imieniny: Bazylego, Bernardyna, Bronimira, Bernarda, Teodora

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego

2017-03-13

herb Zdun

Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury” pod nazwą: „II Kiermasz Wielkanocny”.

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun

o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

 

          Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948) oraz uchwały XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, Burmistrz Zdun informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

„Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury”

pod nazwą: „II Kiermasz Wielkanocny”.

 

Ofertę w dniu 03 marca 2017 r. złożyło Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła.

Umowę podpisano 13 marca 2016 r.

Wartość udzielonej dotacji – 3000,00 zł, słownie: trzy tysiące 00/100 złotych.

 

                                                                                                                                                    Burmistrz Zdun

                                                                                                                                                  mgr Tomasz Chudy

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE