2018.05.20 - imieniny: Bazylego, Bernardyna, Bronimira, Bernarda, Teodora

Oferta na realizację zadania publicznego

2017-03-03

Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym.

herb Zdun

Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego: „Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury.” pod nazwą: „II Kiermasz Wielkanocny”.

 

Informacja Burmistrza Zdun o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym – „II Kiermasz Wielkanocny”.

 

 

Urząd Miejski w Zdunach                                                                                                                              Zduny, 3 marca 2017 r.

ul. Rynek 2

63-760 Zduny

 

Ogłoszenie Burmistrza Zdun

o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60.) oraz uchwały XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, Burmistrz Zdun informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez podpisanie umowy na wsparcie zadania publicznego:

„Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury.”

pod nazwą: „II Kiermasz Wielkanocny”

Ofertę w dniu 3 marca 2017 r. złożyło Stowarzyszenie Klub Twórczego Rękodzieła.

Wartość wnioskowanej dotacji – 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100 złotych.

Uwagi do oferty, na piśmie, można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny (w Sekretariacie Urzędu, I piętro) lub na oficjalnej stronie internetowej Gminy Zduny www.zduny.pl oraz na stronie BIP Gminy Zduny www.zduny.bip.cc oraz na adres e-mail: zduny@zduny.pl.

                                                                                                                                                   Burmistrz Zdun

                                                                                                                                                mgr Tomasz Chudy

Oferta stowarzyszenie na organizację: Wspieranie integracji i zagospodarowanie wolnego czasu, zdrowego stylu życia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury.

format: pdf, wielkość: 1436.69 [ KB ]

pobierz plik

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE